Skip to main content
Emma Fällman

ADVOKAT FÖR ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE

Alla människor har samma rätt att föra sin talan och få hjälp med det. Som advokat inom brottmål och familjerätt hjälper jag i svåra situationer där du kan behöva stöd.

I brottmål företräder jag dig som utsatts för brott eller dig som är misstänkt för brott. I tvistemål företräder jag dig som befinner dig i en separation eller om det är tvist om vårdnad eller ekonomi.

UTSATT FÖR BROTT?

Alla som utsatts för brott har rätt till bästa möjliga biträde. Du har rätt att begära det målsägandebiträde du önskar eller till exempel om du önskar en kvinna. Ju tidigare ett biträde förordnas desto bättre. Vid ett polisförhör kommer du vara informerad om hur det går det till, vad som är juridiskt relevant och ha ett personligt stöd.

Läs mer här

DAGS FÖR UPPBROTT?

Alla som befinner sig i ett uppbrott har rätt till bästa möjliga biträde. Vid eller inför en separation eller skilsmässa är det klokt att ta hjälp av en advokat för att få överblick och insikt.

Det handlar om barn och det handlar om ekonomi; viktiga delar i livet.

Läs mer här
UTSATT för brott?

Har du utsatts för brott bör du ha ett målsägandebiträde hjälper dig att föra din talan och tillvarata dina rättigheter.

Alla som utsatts för brott har rätt till bästa möjliga biträde i rättsprocessen i form av ett målsägandebiträde som förordnas av domstol (staten står kostnaden). Valet av målsägandebiträde är viktigt och du har alltid rätt att begära att en särskild advokat ska förordnas för dig. Du kan även säga att du till exempel önskar att en kvinna som företräder dig.

Ju tidigare ett målsägandebiträde förordnas desto bättre. Inför ett polisförhör eller en polisanmälan kommer du vara informerad om vad som händer, vad som är relevant samt ha ett personligt stöd.

En vanlig oro hos den som utsatts för brott är att inte kunna berätta vad som hänt. Som målsägandebiträde står jag vid din sida under hela processen.

Med min erfarenhet som advokat inom brottmål och familjerätt bidrar jag med större trygghet vid polisförhör och en eventuell rättegång. I mitt uppdrag ingår även att hjälpa dig att begära skadestånd.

Som målsägandebiträde är jag specialiserad på att företräda flickor och kvinnor som utsatts för våld och hot i nära relation. Naturligtvis också sexuellt våld som till exempel våldtäkt.

UPPBROTT

Ibland förändras livet och för att få överblick över konsekvenser och möjligheter i samband med skilsmässa eller separation bör du ta juridisk hjälp.

Vid eller inför en separation eller skilsmässa är det klokt att ta hjälp av en advokat för att reda ut, få överblick och insikt. Det handlar om barn och det handlar om ekonomi; viktiga delar i livet.

Vad gäller ekonomi bör du inför större förändringar i livet boka tid för en juridisk konsultation. Det är klokt att vara informerad om vad som gäller och upprätta handlingar som till exempel samboavtal, äktenskapsförord och testamente.

Oavsett om du har gjort det eller inte är det viktigt att ta hjälp vid en bodelning i vilken den ekonomiska gemenskapen upphör.

Barnets bästa

Vad gäller barn ska barnets bästa var vägledande men föräldrar har ibland olika uppfattningar om vad som är bäst för barnet. Föräldrar kan tvista om vem som ska ha vårdnaden om barn, hos vem barn ska bo och hur barn ska ha umgänge med den andra föräldern.

Vid en vårdnadstvist går vi igenom situationen och den förändring som önskas samt rättsläget. Jag kommunicerar med motparten eller dennes ombud för att om möjligt hitta framkomliga lösningar. I den händelse att ni föräldrar inte kommer överens handläggs tvisten i domstol där jag som ditt ombud och tillvaratar din rätt på bästa möjliga sätt.

Finansiering

Motsätter sig den andra föräldern det du vill föreligger en tvist och det är möjligt att få ersättning för ombudskostnader via rättsskyddet i en hemförsäkring. Finns inte hemförsäkring eller rättsskyddet inte gäller av andra orsaker finns det möjlighet att ansöka om rättshjälp.

Advokat Emma Fällman

Mångårig erfarenhet av brottmål som målsägandebiträde

Jag är advokat inom brottmål och familjerätt för att jag vill stå på den enskildes sida. Min juridiska yrkesbana inleddes på myndighet och  domstol. Sedan 2005 har jag varit verksam på advokatbyrå för att företräda klienter i olika rättsprocesser.

I brottmål är jag specialiserad på att som målsägandebiträde företräda flickor och kvinnor som utsatts för våld och hot i nära relation samt olika former av sexuella övergrepp som våldtäkt.

Huvudsaklig inriktning inom juridiken

Brottmål
Familjemål
Tvångsvårdsmål som LVU, LVM och LPT

Yrkesmässig erfarenhet:
FÄLLMAN ADVOKATBYRÅ, 2019-
F. Victors Advokatbyrå 2010–2019
Kaiding Advokatbyrå 2005–2010
Fonus Juridik, 2004–2005
Lycksele tingsrätt, 2002–2004
Brottsoffermyndigheten, 2000–2002
Juris Kandidat 2000

Kontorsgemenskap:
Byrån samarbetar i kontorsgemenskap med
advokatbyrån Solveig Aspholm Advokat AB – aspholmadvokat.se

Kontorets öppettider:
Måndag–fredag 09–16
Lunch 12–13